Mặt bằng tầng điển hình tháp B

Tháp B – Hồ Gươm Plaza gồm 6 loại căn hộ được phân bố đều ở mỗi tầng:

 

Hồ Gươm Plaza, chung cư Hồ Gươm, chung cư Hồ Gươm Plaza, bán chung cư Hồ Gươm Plaza, bán chung cư Hồ Gươm, bán Hồ Gươm Plaza

Mặt bằng tầng điển hình tháp B – Hồ Gươm Plaza

 

NHẬN DANH SÁCH CĂN VÀ BẢNG GIÁ GỐC MỚI NHẤT